فرم نظرسنجی از میهمانان و مشتریان عزیز

مجموعه گردشگری گلستانکوه خوانسار، جلب و ارتقاء رضایت میهمانان و مشتریان گرامی را مهمترین هدف و ارزشمندترین دستاورد خود می داند. لذا مدیریت مجموعه نیازمند کسب آگاهی در خصوص نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان می باشد.
خواهشمند است پاسخ سوالات زیر را به ترتیب از ۱۰۰ (بیشترین) تا ۲۰ (کمترین) رتبه بندی و انتخاب نمایید.
این نظرسنجی ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی موثر در راستای ارتقای بهره وری مجموعه یاری می دهد.

نطرسنجی بوفه مجموعه آبی