شربت خانه مجموعه گردشگری گلستان کوه

هیچ چیز بهتر از یک شربت خانه نمی‌تواند آدم‌ها را دور هم جمع کند! از قدیم هم همینطور بوده, در گذشته، اغلب شهرها و روستاهای ایران دارای فضاهای گردهمایی نظیر شربت‌خانه‌ها بودند که مردم برای گفتگو و استراحت موقت در این اماکن گرد هم می‌آمدند، شربتی می‌نوشیدند و در باب موضوعات محلی روز مذاکره می‌کردند. در همین اماکن بود که ایرانیان با ذوق و اشتیاق وافر به اشعار و داستان‌های شاهنامه گوش فرا می‌داند. امروزه این امکان در دهکده گردشگری گلستانکوه برای مسافرانی که از مناطق دور و نزدیک به این دهکده آمده‌اند فراهم شده است. شما می‌توانید در این مکان با طعم انواع نوشیدنی‌های اصیل ایرانی آشنا شوید.