باغ پرندگان مجموعه گردشگری گلستان کوه

دیدن پرندگان یکی از جذابیت‌های سفر است، به ویژه برای کودکان و نوجوانانی که این روزها فرصت کمتری برای دیدن انواع پرندگان را دارند! دهکده گردشگری 

گلستانکوه با حمایت از چند گونه پرنده این فرصت را فراهم آورده تا بدور از دغدغه‌های شهری به چشم‌های خود فرصت دیدن زیبایی‌های دیگری هم بدهیم.