گلخانه مجموعه گردشگری گلستان کوه

یکی از مهمترین سوالات مسافران در موضوعات زیست محیطی آشنایی با شرایط؛ اقلیم و پوشش گیاهی منطقه است، در همین راستا در دهکده گردشگری گلستانکوه، گلخانه‌ای تاسیس شده تا ضمن آشنایی مسافران عزیز با اقلیم گیاهی منطقه، به معرفی انواع گل و گیاه پرداخته شود؛ شاید فرصتی بهتر از این پیش نیاید که ضمن آشنایی با گیاهان مختلف آپارتمانی بتوانیم گل و گیاه مناسب با فضای خود را انتخاب نماییم.