چیکن استراگانوف

(فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص)
145000 تومان

ادامه مطلب

بیف استراگانوف

(فیله گوساله، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص)
180000 تومان

ادامه مطلب

رست برگر

(گوشت گوساله رست شده، کاهو، گوجه، سس قارچ، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینی سرخ شده)
120000 تومان

ادامه مطلب

برگر کلاسیک

(گوشت چرخ شده،کاهو، گوجه، سس باربیکیو،نان برگر، سیب زمینی سرخ شده)
100000 تومان

ادامه مطلب

برگر با سس قارچ

گوشت چرخ شده، کـاهو، گوجه، سس قارچ، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینى سرخ شده
120000 تومان

ادامه مطلب

چیز برگر

گوشت چرخ شده، کاهو، گوجه، پنیرچدار، سس باربیکیو، نان برگر، سیب زمینى سرخ شده
110000 تومان

ادامه مطلب

بشقاب سبزیجات

پوره سیب زمینی، سبزیجات گریل شده، سس مخصوص
90000 تومان

ادامه مطلب

استیک مرغ

سینه مرغ، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
170000 توامن

ادامه مطلب

فیله مینیون

فیله گوساله، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
295000 توامن

ادامه مطلب

فیله استیک

فیله گوساله، سبزیجات گریل شده، پوره سیب زمینی
285000 تومان

ادامه مطلب