جوجه کباب مخصوص

(فیله مرغ، سس مخصوص، دورچین)
110000 تومان

ادامه مطلب

جوجه کباب

سینه مرغ بدون استخوان، دورچین
100000 تومان

ادامه مطلب

کباب کوبیده زعفرانى

گوشت مخلوط گوسفندى و گوساله، دورچین
110000 تومان

ادامه مطلب

کته کباب

فیله گوساله کباب شده، برنج ایرانى، دورچین
225000 تومان

ادامه مطلب

کباب شیشلیک

دنده گوسفندى کباب شده، دورچین
300000 تومان

ادامه مطلب

کباب چنجه

راسته بره کباب شده، دورچین
260000 تومان

ادامه مطلب