گل گاوزبان

(یک قورى دو نفره)
30000 اتومان

ادامه مطلب

دمنوش زرین گیاه

(یک قورى دو نفره)
30000 تومان

ادامه مطلب

چاى آتیشى

(یک قورى چهار نفره)
25000 تومان

ادامه مطلب

دلستر خانواده

قیمت منصوب

ادامه مطلب

نوشابه خانواده

قیمت منصوب

ادامه مطلب

نوشابه 300 سى سى

قیمت منصوب

ادامه مطلب

آب معدنى کوچک

قیمت منصوب

ادامه مطلب

دوغ پارچى

25000 تومان

ادامه مطلب

سالاد شیرازى

(خیار – گوجه-آب غوره یا آب لیمو-پیاز- نعنا خشک)
15000 تومان

ادامه مطلب

سیر ترشى

18000 تومان

ادامه مطلب